เงื่อนไขและกติกา
  1. ห้ามใช้ชื่อ-นามสกุลเดินสมัครซ้ำทุกกรณี หากตรวจสอบในระบบพบว่ามีการสมัครซ้ำไม่ว่าจะใช้ชื่อเดิมหรือบุคคลอื่นทางเว็บจะไม่ทำรายการถอนเงินให้ และจะยึดเงินที่ลูกค้าโอนมาทั้งหมด "1 คนต่อ 1 ยูสเซอร์"
  2. ลูกค้าที่มีการเติมยอดเครดิตทบจากเดิมจากเครดิตที่มีอยู่ หากตรวจพบจะทำการคืนเครดิตโดยทันที หากฝ่าฝืนเล่นต่อทางเว็บจะหักเครดิตทั้งหมดที่เล่นได้เป็น 0 และไม่สามารถทำรายการถอนได้ทุกกรณี

  3. หมายเหตุ
  4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งขณะสมัครสมาชิก หากตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเลขบัญชี ไม่ถูกต้อง ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถโอนเงินได้ และจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อทำการคืนเครดิตในยอดเติมมา เพื่อให้ลูกค้าเล่นใหม่